Khu Vườn Địa Đàng 136 - SkyGaden: Thêm ChatRoom (KVDD 136)

Tiếp nhận những đóng góp của các Nông dân SkyGarden, BQT đã cập nhật phiên bản Khu Vườn Địa Đàng 136 (SkyGarden 1.3.6) với một số tính năng mới nhằm tăng tương tác giữa các nông dân với nhau.
Khu Vườn Địa Đàng 136 - SkyGaden: Thêm ChatRoom (KVDD 136)
KVDD 136

Tải Khu Vườn Địa Đàng 136

Java
KVDD136.jar (491.4 KB) | Jad

Android
KVDD136.apk (6.6 MB)

IOS (iphone/ipad)
SkyGarden134.ipa (12.5 MB)

Tin nhắn tải game
TAI 14G1209 gửi 6022 (500đ)

KVDD 136 có gì mới?

1. Hệ thống chat - Khu Bà Tám
Trong phiên bản mới  Khu Vườn Địa Đàng , BQT Skygarden đã bổ sung hệ thống chat có tên là ‘Khu Bà Tám’ nằm trong Khu vườn Giải trí và hệ thống chat nhóm riêng private. Với hệ thống này, người có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn, tám 24/24 :D

Tại Khu Bà Tám, các nông dân sẽ được tham gia Phòng chat Công Cộng miễn phí, tám đủ mọi thứ trên trời dưới đất.

Với hệ thống chat nhóm, bạn có thể tạo phong chat riêng cho nhóm, có chế đổ bảo mật để đảm bảo chỉ có các thành viên được phép mới vào phòng.

Bạn có thể thông báo cho bạn bè bằng cách mời họ tham gia chat cho dù họ đang ở đâu, hoặc bạn có thể sử dụng kênh Thế Giới để truyền tin cho tất cả mọi người.

Với tính năng mới này, Khu Vườn Địa Đàng đang hướng đến trở thành một social game đích thực, giúp kết nối mọi người chặt chẽ hơn!

2. Kiếm Dina miễn phí
Tại phiên bản Khu Vườn Đại Đàng 136, bạn có thể kiếm ngay 70 Dina khi giới thiệu được một người chơi mới. Người chơi sẽ gửi lời mời chơi game đến bạn bè của mình dưới dạng tin nhắn (trong tin nhắn sẽ có link down game). Giới thiệu càng nhiều, càng được nhiều Dina và bạn bè trong game !

Theo 9game4mobile KVDD 136