Army of Heroes: WarCraft mobile java game

Army of Heroes - game logic chiến thuật với 3 tộc Human, Elves và Orc. Warcraft mobile java game tiếng Việt và tiếng Anh.
warcraft mobile army of heroes java

Thông tin

Tên game : Army Of Heroes
Thể loại : Logic,Arcade
Nhà sản xuất : Handy Game
Ngôn ngữ : Vietnamese, English
Upload : Celsius - openitvn

Download

Giới thiệu

Skeleton phát động chiến tranh.Và người giúp bạn được chỉ có 3 dòng : Orc,Human và Elves
Thông qua 40 cấp độ đầy thử thách.3 dòng nhân vật với 3 màu sắc tương ứng với WARP
Trong thời gian cho phép.Hãy dẫn đường cho Human, Elves và Orc đến đúng nơi để giúp bạn
Bằng cách thay đổi đường đi sao cho quân đi đúng đến nơi cần đến.Sau khi đã đủ số lượng là màn đánh nhau