[Game hack] Avatar 197 Auto Câu cá

[hack Avatar] Tải phiên bản Avatar 197 Auto Câu cá, đóng băng phím câu cá, thêm phiên bản câu cá mod phím cho Q-mobile, T-mobile
Avatar 197 auto Câu cá

Cập nhật: Avatar 209

Tải về Avatar 197 Auto câu cá

Auto câu cá
JAR
Auto câu cá + mod phím
JAR
Xem thêm Avatar 197 mod
Avatar Auto Farm 197 Premium

Hướng dẫn sử dụng

Phiên bản đóng băng phím câu cá (phím mũi tên sẽ đứng yên, thoải mái câu cá)
Phiên bản thứ hai cũng là auto câu cá thêm mod key cho máy bàn phím liệt hay Q-mobile