[game hack] KPAH 132: x2 | Fix lag x2 | Auto click + Speed

Tổng hợp các bản mod game Khí Phách Anh Hùng 1.3.2 - KPAH 132: ghép x2, Auto click + Fix lag +x2, Auto click + Speed.

hack kpah 132

KPAH 132 Bản Gốc (x2)

tai ve
Bản gốc KPAH 132 ghép x2.

KPAH 132 Fix Lag (x2)

tai ve
Là phiên bản Auto Click + Fix Lag thêm ghép x2 giúp chơi 2 nick. Nhấn giữ phím (*) để chuyển đổi giữa 2 bản ghép.

KPAH 132 Auto Click + Speed

Tai ve
Các chức năng tương tự như trên nhưng thay vì Fix lag thì nó là Max Speed...

Đánh dấu: Khí Phách Anh Hùng 1.3.2 hack speed, ghép x2 chơi 2 nick, giảm lag khi chơi

Xem thêm các bản KPAH 132 khác:
KPAH 132 mod auto full
KPAH 132 bản gốc + sự kiện halloween
Chú ý: tất cả trên 9game4mobile đều không gắn kichhoat hay keylog


Phiên bản Khí Phách Anh Hùng mới hơn: KPAH 134