Hack Mobi Army 2.1.7: Chicky, GDL, x2, Speed

Tổng hợp các bản mod game Mobi Army 2 phiên bản 217: Chicky, Speed, x2, Giảm dung lượng (GDL)..

Mod Army 2 online 217

Cập nhật: Mobi Army 230 x2, GDL, căn góc full, fix lag

Chú ý: Các máy Ram yếu thường bị ứng dụng sai, vì vậy các bạn có thể chọn các bản giảm dung lượng (GDL). Trước khi chơi các bạn vào Cấu Hình phần Chất lượng ảnh để Thấp và Cấu hình đồ họa chọn Khácđể hạn chế tối đa việc bị lỗi "Ứng Dụng Sai"
 Army 2.1.7 Bản Gốc
Phiên bản gốc Mobi Army 2.1.7 đã mod thêm chia thanh lực thành 4 phần và mod ẩn ứng dụng cho máy đã hack.

 Army 2.1.7 Chicky (Gốc)
Phiên bản Mobi Army 2.1.7 hỗ trợ Chicky Gốc (Chia thanh lực thành 10 phần nhỏ bằng nhau)

 Army 2.1.7 Speed
Là phiên bản Mobi Army 217 đầu tiên kia mod speed cho những ai thích.

Army 2.1.7 GDL (352KB)
Phiên bản Mobi Army 2.1.7 đã mod giảm dung lượng. Đã chia thanh căn lực thành 4 phần, mod ẩn ứng dụng...

Army 2.1.7 Chicky GDL
Mobi Army 2.1.7 hỗ trợ chicky chia thanh lực thành 10 phần và giảm dung lượng.

Army 2.1.7 Gốc (x2)
Phiên bản Army 2.1.7 gốc ghép x2 cho những máy mạnh (S40v6 hoặc S60)

Army 2.1.7 GDL (x2)
Bản Army 2.1.7 đã giảm dung lượng và ghép x2 (692KB) cho bạn nào muốn chơi 2 nick.