[game hack] goPet 109: Ghép x2, Auto click, Speed, Key

[hack goPet] Tổng hợp những bản mod game goPet 109 : Ghép x2, Auto click, Max speed, mod phím. Gopet 1.0.9 Đại chiến thú cưng
goPet 109 - Đại chiến thú cưng 1.0.9

goPet 109 ghép x2

Phiên bản ghép x2 chơi 2 nick trên cùng một điện thoại

goPet 109 Speed

Phiên bản goPet 1.0.9 mod max speed

goPet 109 mod phím

2 bản goPet 1.0.9 mod phím kiểu 1 và kiểu 2, điều hướng thành phím số cho các loại điện thoại không hỗ trợ phím điều hướng.

goPet 109 Auto click

Phiên bản 1.0.9 mod auto click. Hướng dẫn: nhấn và giữ phím gọi 3s để mở Menu AutoClick