Khí Phách Anh Hùng 1.4.1 cập nhật thêm tính năng mới

TeaMobi vừa cập nhật thêm một số tính năng mới cho game Khí Phách Anh Hùng 1.4.1 (KPAH 141) nhằm hoàn thiện hệ thống lãnh thổ đã chia trước đó.
Khí Phách Anh Hùng 1.4.1 cập nhật thêm tính năng mới

Các tính năng mới KPAH 141+ Hệ thống thông báo có giặc
- Một người chơi khi sang lãnh thổ khác và đồ sát người của lãnh thổ đó thì người chơi đó bị xem là giặc. Hệ thống sẽ thông báo có giặc nếu người trong lãnh thổ bị giặc giết chết.
ViDu : nguoichoiA - Thanh Long bị đánh bại bởi nguoichoiB - Huyền Vũ tại Trường Giang rồi !

+ Thần hành phù
Khi xuất hiện thông báo có giặc như trên người chơi có thể sử dụng Thần Hành Phù (có bán bằng xu tại Menu - Cửa Hàng) để di chuyển tức thời đến vị trí của giặc đang đứng để ra tay tương trợ cho người cùng lãnh thổ đã bị đánh bại.

+ Hệ thống thông báo tuyên dương giết giặc
- Khi đánh bại giặc người chơi sẽ được tuyên dương trên toàn hệ thống.
ViDu : nguoichoiA - Thanh Long đánh bại nguoichoiB - Huyền Vũ tại Trường Giang rồi !

Cập nhật ngày 8/4

Trong một ngày sẽ có 2 khung giờ người chơi có thể PK tự do tại tất cả các vùng lãnh thổ mà không bị trừ điểm exp khi bị chết :

+ Khung 1 : 10h-11h
+ Khung 2 : 15h-16h


- Thời gian còn lại trong ngày sẽ được tính bảo hộ như sau :
+ 0h-6h : hệ thống tự động bảo hộ miễn phí

- Bốn khung giờ bên dưới bảng nào sở hữu thành Trấn Danh sẽ phải dùng tiền quỹ bang để mua bảo hộ cho lãnh thổ của mình

+ Khung 1 : 6h-10h
+ Khung 2 : 11h-15h
+ Khung 3 : 16h-20h
+ Khung 4 : 20h-24h

- Trong 4 khung thời gian phải bảo hộ này, hệ thống sẽ tự động kiểm tra liên tục, nếu lãnh thổ nào không có bảo hộ hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo nhắc nhở trên kênh hệ thống. Nếu sau 2 tiếng lãnh thổ vẫn không có bảo hộ, quyền sở hữu thành Trấn Danh của bang đang sở hữu sẽ bị hủy.

- Nếu lãnh thổ không có bang sở hữu thành Trấn Danh, hệ thống sẽ tự động bảo hộ miễn phí cho lãnh thổ đó.

Lưu ý :

- Người chơi không thể tự động PK trên lãnh thổ đã được bảo hộ, ngoại trừ tự bật đồ sát.

Chúc các bạn tự do tung hoành PK trên lãnh thổ của mình.