Đội hình chiến thuật trong game Bóng Đá Đường Phố Online

ĐỘI HÌNH CHIẾN THUẬT TRONG VUA BÓNG ĐÁ

A/ Giới Thiệu về "Đội Hình":

+ Trong Wapgame Vua Bóng Đá - Bóng Đá Đường Phố khi ra sân thi Đấu sẽ có 5 Cầu Thủ trong Đội Hình (Không Nhiều Hơn, Không Kém Hơn) được sắp xếp theo
- Chiều Ngang với 5 Vị Trí: 1,2,3,4,5
- Chiều Dài với 3 Vị Trí: Tiến, Giữa và Lùi.
Đội hình chiến thuật trong game Bóng Đá Đường Phố Online

+ Tùy vào Đội Hình mà Cầu Thủ sẻ được Sắp Xếp vào các Vị Trí: Tiến, Giữa và Lùi.
+ 2 Cầu Thủ Tiền Đạo (Atk) cần đứng ở Vị Trí Tiến, 2 Cầu Thủ Tiền Vệ (Mid) cần đứng ở Vị Trí Giữa, và 1 Cầu Thủ Hậu Vệ cần đứng ở Vị Trí Lùi. Nếu Bạn dùng các Cầu Thủ đứng sai Vị Trí thì sẽ bị trừ Công và Thủ khi Thi Đấu.

B/ Tìm hiểu "10 Đội Hình Chiến Thuật Cơ Bản":

+ Bóng Đá Đường Phố có 10 Đội Hình Chiến Thuật Cơ Bản. Khi lên Lv Đ.Bóng thì Các Đội Hình sẽ dần được mở ra để Sử Dụng. Như 1-2-2: Nông Dân Chân Đất, 5-0-0: Đổ Bê Tông.
Đội hình chiến thuật trong game Bóng Đá Đường Phố Online

+ Các Quy Luật ở Đội Hình:
- Quy Luật 1 về Chiều Ngang và Chiều Dài ở Đội Hình với Vị Trí 5 Cầu Thủ:
a/ Số 1: Vị trí dành cho Hậu Vệ nên ở Đội Hình là ở Vị Trí Lùi và mặc định C:+0%, T:+0%, nếu Số 1 tiến 1 Bước lên Vị Trí Giữa tức là lên tham gia hỗ trợ Tiền Vệ thì C:+10%, T:-10% tức Tăng Công, Giảm Thủ. nếu Số 1 tiến lên 2 Bước tức lên Vị Trí Tiền Đạo thì C:+20%, T:-20%;
Đội hình chiến thuật trong game Bóng Đá Đường Phố Online

b/ Số 2 và Số 3: 2 Vị trí dành cho Tiền Vệ nên ở Đội Hình là ở Vị Trí Giữa và mặc định C:+0%, T:+0%, nếu Số 2 và Số 3 tiến 1 Bước lên Vị Trí Tiến tức là lên tham gia hỗ trợ Tiền Đạo thì C:+10%, T:-10% tức Tăng Công, Giảm Thủ. nếu Số 2 và Số 3 lùi xuống 1 Bước tức xuống Vị Trí Hậu Vệ thì C:-10%, T:+10% tức Giảm Công, Tăng Thủ.
Đội hình chiến thuật trong game Bóng Đá Đường Phố Online

c/ Số 4 và Số 5: 2 Vị trí dành cho Tiền Đạo nên ở Đội Hình là ở Vị Trí Tiến và mặc định C:+0%, T:+0%, nếu Số 4 và Số 5 lùi 1 Bước về Vị Trí Giữa tức là lên về tham gia hỗ trợ Tiền Vệ thì C:-10%, T:+10% tức Giảm Công, Tăng Thủ. nếu Số 4 và Số 5 lùi hẳn 2 Bước về Vị Trí Hậu Vệ thì C:+20%, T:-20%;
Đội hình chiến thuật trong game Bóng Đá Đường Phố Online

- Quy Luật 2 về Loại Cầu Thủ và Chiều Dài với Đội Hình.
a/ Cầu Thủ Tiền Đạo nếu đặt ở Vị Trí Tiến thì được coi là đúng Vị Trí không bị trừ Công Thủ. Nếu đặt ở Vị Trí Giữa hay Lùi thì sẽ bị trừ nhiều Công Thủ.
b/ Cầu Thủ Tiền Vệ nếu đặt ở Vị Trí Giữa thì được coi là đúng Vị Trí không bị trừ Công Thủ. Nếu đặt ở Vị Trí Tiến hay Lùi thì sẽ bị trừ nhiều Công Thủ.
c/ Cầu Thủ Hậu Vệ nếu đặt ở Vị Trí Lùi thì được coi là đúng Vị Trí không bị trừ Công Thủ. Nếu đặt ở Vị Trí Tiến hay Giữa thì sẽ bị trừ nhiều Công Thủ.

- Kết hợp giữa Quy Luật 1 và Quy Luật 2 ta có % Tăng Công Thủ tương ứng với Tiến, Giữa, Lùi + Loại Cầu Thủ của từng 5 Cầu Thủ, bạn cần chọn Cầu Thủ: Tiền Đạo (Atk), Tiền Vệ (Mid), Hậu Vệ (Def) cho phù hợp để không bị trừ Công Thủ, hoặc xác định Giảm Thủ để Tăng Công hay Giảm Công để Tăng Thủ để Thi Đấu được Hiệu Quả hơn.

+ Khi Thi Đấu Tất Cả 4 chỉ số của Cầu Thủ là Công, Thủ, Thể, Kỹ đều sẽ được quy về 1 chỉ số là Tổng Tấn Công và Tổng Phòng Thủ. Và dựa vào Tổng Tấn Công và Tổng Phòng Thủ này để xem xét Tương Quan về việc Đ.Bóng nào sẽ Tấn Công và Đội Bóng nào sẽ ghi bàn ở Mỗi Tình Huống. Tùy vào mục tiêu của Bạn là Tăng Tổng Tấn Công hay Tăng Tổng Phòng Thủ mà nên chọn Đội Hình thích hợp. Ngoài ra còn nên chọn Đội Hình phục thuộc vào số Cầu Thủ Bạn đang có.

- Ví dụ về sử dụng 3 Vị Trí Tiến, Giữa, Lùi: Đ.Bóng của Bạn ko có Tiền Đạo (Atk) mà có nhiều cầu thủ Tiền Vệ (Mid), tức ở vị trí Giữa nhiều thì bạn nên chọn đội hình 1-4-0, để có thể đưa cả 4 Cầu Thủ Tiền Vệ (Mid) vào Đội Hình.
Đội hình chiến thuật trong game Bóng Đá Đường Phố Online

- Ví dụ về Việc mong muốn Tăng Công Đột Biến cho Đội Hình khi gặp một Đối Phương Ngang Tầm bạn muốn có một trận đấu May Rủi Năm ăn, Năm Thua có thể chọn Đội Hình nào đó Để dâng các Cầu Thủ lên ở Vị Trí Tiến để tăng Tổng Tấn Công và giúp cho việc bạn sẽ tăng được nhiều "Cơ Hội" được "Phản Công" trong các Tình Huống của Trận Đấu. Tuy nhiên Phòng Thủ sẽ bị Yếu đi và bạn dễ bị Ghi Bàn nếu Đối Phương có Cơ Hội. Và ngược lại nếu Gặp Đội Bóng Mạnh hơn mình và bạn mong muốn Cầu Hòa thì có thể chọn Đội Hình để đưa các Cầu Thủ về Vị Trí Lùi để Tăng Thủ để Đội Bóng Đối Phương khó Ghi Bàn.

C/ Thay Cầu Thủ Khỏi Đội Hình

+ Click vào 1 trong 5 Cầu Thủ trong Đội Hình để vào Thông Tin Cầu Thủ đó => chọn "Thay Cầu Thủ khỏi Đội Hình" => "Chọn Cầu Thủ Cần Thay" vào Đội Hình.
Đội hình chiến thuật trong game Bóng Đá Đường Phố Online

+ Lưu ý Lv Đội Bóng của Bạn phải lớn hơn Lv mà Cầu Thủ muốn Thay Yêu Cầu. Ngoài ra bạn không thể đưa 2 Cầu Thủ Giống Nhau vào Đội Hình được.
+ Lưu ý Chọn các Cầu Thủ đã Trả Lương. Các Cầu Thủ Chưa Trả Lương, Công Thủ chỉ còn 1/2 khi Thi Đấu.

D/ Chọn Đội Trưởng

+ Hãy chọn 1 trong 5 Cầu Thủ trong Đ.Bóng để làm Đội Trưởng.
Đội hình chiến thuật trong game Bóng Đá Đường Phố Online

+ Hình Ảnh Cầu Thủ Đội Trưởng sẽ là Avatar của Bạn khi bạn đi Bình Luận ở Tường của các User Khác.

Nguon: Đội hình chiến thuật trong game Bóng đá đường phố - Vua Bóng Đá