Avatar 210: Đền bù nông sản cho member

Avatar 222 - Nông trại Dậy sóng

Việc ra mắt phiên bản mới Avatar 210 cùng với việc cân bằng lại giá nông sản làm thiệt hại đến một số thành viên với số nông sản lớn, vì vậy TeaM đã tiến hành đền bù từ bắt đầu từ ngày 5/6
Avatar 210
Avatar 210
Thân chào toàn thể thành viên thế giới Avatar,
Như mọi người đã biết, vừa qua thế giới Avatar đã tiến hành cập nhât phiên bản Avatar 210 với việc thay đổi giá trị nông sản mới.
- Việc đổi giá nông sản mới đảm bảo tính cân bằng cho tất cả những loại nông sản trong thế giới Avatar, tránh tình trạng một số cây trồng mất cân bằng về giá được ưu tiên trồng nhiều hơn những loại cây trồng khác.
- Tuy nhiên, do việc cập nhật diễn ra nhanh chóng nên gây ra sự bất ngờ và một số thiệt hại về giá trị cho một số người chơi đang sở hữu lượng nông sản lớn trong kho.
- Sau khi xem xét thông tin phản hồi từ cộng đồng, BQT Avatar quyết định sẽ tiến hành đền bù tài khoản cho những bạn bị thiệt hại trong đợt cập nhật vừa qua như sau:

1/ Thời gian đền bù:
- Việc đền bù sẽ bắt đầu từ 0h00 ngày 5/6/2013 và kéo dài đến khi việc đền bù hoàn tất.

2/ Nội dung đền bù:
- BQT Avatar sẽ tiến hành cộng thẳng vào TK nông trại của những người chơi thiệt hại(dựa trên thông tin lượng NS trong kho của người chơi có trước và sau khi tiến hành bảo trì nâng cấp phiên bản 210)

- Số tiền đền bù = (Tổng giá trị NS trong kho trước bảo trì - Tổng giá trị NS trong kho sau khi bảo trì).

- Bên cạnh đó, BQT Avatar sẽ tiếp tục tặng thêm những bạn thiệt hại 10% tổng giá trị tiền được đền bù.

Ví dụ
Trước khi cập nhật, Admin có 32000 xoài trong kho. Giá trị là 288000 xu nông trại. Sau cập nhật, 32000 xoài của Admin có giá trị 32000 xu nông trại.
Vậy giá trị Admin sẽ được đền bù là:

Giá trị được đền bù = Giá chênh lệch(288000-32000)+Tiền khuyến mãi (288000-32000)*10% = 281600 xu nông trại.


BQT Avatar sẽ thông báo đến toàn thể những bạn bị thiệt hại bằng thông báo tại nông trại khi bạn đăng nhập vào nông trại của mình.
Lưu ý: Tiền đền bù sẽ chỉ được kích hoạt khi bạn đăng nhập vào nông trại của mình để nhận trong thời gian 1 tháng tính từ thời điểm đền bù ngày 5/6/2013. Quá 1 tháng, nếu bạn đăng nhập vào game sẽ không nhận được tiền đền bù.

BQT Avatar 210 thân chào.