Hướng dẫn tính năng trộm nông trại ở Avatar 210

Avatar - Nông trại dậy sóng

Ở phiên bản Avatar 210, TeaMobi đã bỏ tính năng trộm nông trại bạn bè và thay thế bằng tính năng thú vị hơn là trộm ngẫu nhiên một nông trại của người chơi bất kỳ. Sau đây là một số hướng dẫn tính năng ăn trộm nông trại ngẫu nhiên trong game Avatar.
>> Đền bù nông sản ở phiên bản Avatar 210
avatar 210 - tính năng siêu trộm

Tính năng ăn trộm nông trại ngẫu nhiên
Những thay đổi so với phiên bản cũ:
- Thêm mục “Ăn Trộm” vào lựa chọn trong menu thăm bạn bè.
- Bỏ tính năng ăn trộm nông sản nhà bạn bè.
- Vẫn giữ tính năng chăm sóc nông trại nhà bạn bè.
-Mở tính năng ăn trộm mới với cơ chế random người bị trộm.

Chức năng Ăn Trộm ở game Avatar

Khi mở menu ăn trộm sẽ có thông báo như sau Trạng thái nông trại:
- Nông trại bạn có đang được bảo vệ khỏi ăn trộm hay không. (Tính năng này sẽ đề cập bên dưới)
- Nếu đang ở trạng thái không được bảo vệ: Người chơi khác có thể trộm nông trại của bạn.
- Đang được bảo vệ: Sẽ có thời gian đếm ngược và người chơi khác không thể trộm nông trại của bạn trong thời gian bảo vệ.
Trạng thái trộm:
- Có 2 trạng thái trộm : Có thể trộm và chờ 30 phút.
- Có thể trộm: Bạn có thể đi trộm nông trại người khác.
- Chờ + Thời gian: Bạn phải chờ hết thời gian này mới có thể tiếp tục đi trộm nông trại người khác (Có thể bỏ qua thời gian chờ = cách dung lượng)
- Mỗi lần vào chức năng Trộm, dù chưa trộm hay đã trộm, bạn đều sẽ bị chờ 30 phút cho lần trộm tiếp theo.
Điểm số trộm trong ngày:
- Tổng giá trị người chơi cướp được trong ngày (chỉ tính trong ngày)
Điểm số bị trộm trong ngày:
- Tổng giá trị người chơi bị người khác trộm trong ngày (chỉ tính trong ngày)
Hệ số thành tích:
- Tổng hiệu số của điểm trộm trong ngày và bị trộm trong ngày. (điểm tổng toàn bộ)
Danh hiệu:- Danh hiệu người chơi nhận được tương ứng với điểm hệ số thành tích
Khi đi trộm nông sản nhà người chơi khác, người chơi sẽ có thể xem bao quát nông trại trước khi quyết định có trộm nông sản hay không. - Trộm: Người chơi quyết định bắt đầu trộm nông trại hiện tại.
- Tiếp: Chuyển sang một nông trại ngẫu nhiên khác. Mỗi lần chuyển đổi người chơi sẽ tốn một khoản phí Xu nông trại nhất định
- Xu chuyển nông trại = Level nông trại người chơi * 20 xu
- Đóng: Người chơi không trộm nông trại, thoát khỏi chức năng trộm.
avatar 210 - tinh nang sieu trom
lịch sử ăn trộm tại Avatar 210

Các qui định khi trộm nông trại người chơi khác:
- Mỗi cây trồng sẽ có 80% sản lượng cây có thể trộm và mỗi người chơi có thể trộm 20% sản lượng của 80% đó trong 1 lần trộm (Mỗi cây chỉ có thể trộm 1 lần trong 1 lần đi trộm nông trại đó).
- Người chơi có thể trộm kho nông sản của người chơi khác (Mỗi một lần trộm kho sẽ trộm ngẫu nhiên 10% sản lượng của 1 loại nông sản bất kì trong kho).
- Người chơi có thể trộm cây khế trong nông trại. Mỗi lần trộm sẽ thu hoạch 100% trái khế hiện đang có trên cây.
- Các sản phẩm thu từ vật nuôi cũng sẽ có giá trị trộm 20% trên 80% tổng sản lượng cây có thể trộm.

Bảo vệ nông trại:
- Để bảo vệ nông trại, người chơi có thể dung các cách sau:
- Nuôi chó:
o Chó có thể bảo vệ nông trại của người chơi, ăn trộm sẽ có khả năng bị chó cắn và out khỏi nông trại khi đang ăn trộm nông trại.
o Chó sẽ không cắn nếu ăn trộm không có bất kì hành động trộm nông trại nào (trộm cây trồng, trộm cây khế…)
o Khi bị chó cắn, ăn trộm ngay lập tức bị đưa khỏi nông trại đang trộm cùng với toàn bộ số nông sản ăn trộm đã trộm được trước khi bị chó cắn.
o Số chó nuôi càng nhiều, khả năng bị trộm càng thấp (max 20 chó có 9% bị trộm)
- Bảo vệ nông trại:
o Người chơi có thể thuê chức năng bảo vệ nông trại tại NPC “Lái Buôn”. o Khi nông trại được bảo vệ, người chơi sẽ không thể bị trộm.
o Nông trại đang trong trạng thái bảo vệ, nếu chủ nông trại đi trộm nông trại khác sẽ tự động mất bảo vệ nông trại bản thân.
Cơ chế Random nông trại người chơi bất kì:
- Khi trộm nông trại bất kỳ, hệ thống sẽ tự động lựa chọn ngẫu nhiên một người chơi bất kì có hệ số tài sản tương ứng với tài sản người đi ăn trộm.