[ebook mobile] Chị ơi... Anh yêu em! (jar, jad, txt)

Phiên bản sách dành cho điện thoại truyện Chị ơi! Anh yêu em với đinh dạng jar, jad và txt. Truyện nổi tiếng từ forum voz
chi oi anh yeu em ebook jar
ebook Chị ơi! Anh yêu em
Ứng dụng này giúp bạn đọc truyện Chi ơi...anh yêu em! trên điện thoại ( không cần kết nối 3G/gprs)

Download

file Jar: ChioiAnhyeuem.jar
file Text: ChioiAnhyeuem.txt
file Jad: ChioiAnhyeuem.jad

Giới thiệu truyện


F145 From F17 with love của voz vốn la chuyên mục về tình yêu của forum, ở đây đã xuất hiện nhiều "kiệt tác văn học" và Chị ơi! Anh yêu em là một trong những truyện nổi tiếng tại đây ( hơn 400k view và 400 cmt trong vòng một tháng).

Truyện dài của Cusiu đăng trên vozforums, với lối viết của dân IT không hoa mỹ và lai láng , dễ đọc dễ hiểu “Chị Ơi… Anh Yêu Em! đã lấy đi rất nhiều cảm xúc của các thành viên diễn đàn