Avatar 206 mod: Max Speed, Min Speed, Chụp Ảnh


Tổng hợp các bản mod cơ bản Avatar 206: Max speed, Min speed, chụp ảnh màn hình. Phiên bản Avatar 206 ra mắt vào ngày 28/02.
Avatar 206 mod: Max Speed, Min Speed, Chụp Ảnh

Avatar 206 phiên bản gốc

Avatar 206 mod chụp ảnh


Phiên bản Avatar 206 mod chụp ảnh : Phiên bản cho phép bạn chụp ảnh màn hình khi chơi. ấn và giữ phím GỌI trong 3s để chụp

Phiên bản avatar 206 mod max speed 


Phiên bản Avatar 2.0.6 mod max speed: Phiên bản mod tăng tối đa tốc độ chơi cho game Avatar

Phiên bản avatar 206 mod min speed


Phiên bản Avatar 2.0.6 mod min speed: Phiên bản mod giảm tối đa tốc độ cho game Avatar