Tải goPet 115 - Thêm skill mới cho pet (Java, Android)

Phiên bản goPet 115 phiên bản JavaAndroid được MeCorp cập nhật vào ngày 25/04 với một số tính năng mới, trong đó hay nhất là việc bổ sung thêm một số skill mới khá "Ghê gớm" cho các pet.
Cập nhật: goPet 118
gopet 115 java, android
Hình ảnh quen thuộc của goPet

Tải goPet 115 cho Java và Android

1.1.5 Java: JAR | JAD
1.1.5 Android: APK

Tin nhắn tải game:

TG 31686 gửi 6086

goPet 115 có gì mới?

GoPet 115 với sự xuất hiện của phiên bản Android và các chức năng mới. Mình chỉ xin nói đến thay đổi quan trọng nhất là sự bổ sung thêm 3 skill mới cho 3 loại pet:
Pháp sư - skill Phản đòn: Phản lại 1/3 damage của đối phương trong bốn lượt
Chiến binh - skill Hút máu: Hút máu của đối thủ và tăng máu cho mình
Sát thủ - skill Đốt mana: Đốt cả máu và mana của địch

Ở phiên bản goPet 115, Để học được kĩ năng mới, bạn cần phải bỏ bớt 1 skill đã học và tất cả pet (theo thể loaij0 đều có thể học các skill này, không phân biệt pet tiến hóa, ảo ảnh, pet thường.

Theo đánh giá của các gamer thì những skill này còn cần phải điều chỉnh lại nữa, có vẻ vẫn còn hơi yếu (??)