Mod Mobi Army full


Tổng hợp các bản mod của phiên bản Mobi Army 211: mod căn góc, mod phím, giảm dung lượng , mobi army magenta v2, army magenta v4..
mobi army mod full 

Mobi Army game bắn súng phiên bản mod

Mobi Army 211 Căn góc v4 Gốc

Phiên bản army căn góc tương tự như bản Magenta v3 nhưng ở bản này sẽ có thêm 1 đường thẳng từ tâm kẻ đến đối thủ.

Mobi Army 211 Căn góc v4 gdl phím 1:

Phiên bản Mod góc Magenta v4 mod phím kiểu 1, thay đổi các phím điều hướng thành 2/4/6/8/5. Đã giảm dung lượng.

Mobi Army 211 Căn góc v4 gdl 

Download
Phiên bản army căn góc đã giảm dung lượng 

Army 211 Căn góc v4 Gốc phím 2

Phiên bản Mod góc Magenta v4 mod phím kiểu 2, cũng thay đổi các phím điều hướng thành 2/4/6/8/5 nhưng mod thêm phím trái thành (*) và phím phải thành (#).

Army 211 Căn góc v4 gdl phím 2:

Phiên bản Mod góc Magenta v4 mod phím kiểu 2, cũng thay đổi các phím điều hướng thành 2/4/6/8/5 nhưng mod thêm phím trái thành (*) và phím phải thành (#). Giảm dung lượng

Mobi Army 211 Căn góc v4 Gốc phím 1:

Phiên bản Mod góc Magenta v4 mod phím kiểu 1, thay đổi các phím điều hướng thành 2/4/6/8/5.

Army gdl magenta v3 phím 1

Giống y hệt bản GDL magenta v3 phím 1 nhưng đã giảm dung lượng.

Mobi Army gdl magenta v3 phím 2

Giống y hệt bản GDL magenta v3 phím 2 nhưng dung lượng giảm đi nhiều

Army 211 magenta v3 gdl:

Chức năng giống hệt bản gốc bên trên nhưng nó là bản giảm dung lượng.

Mobi Army 211 magenta v3

Đây là phiên bản Army 2.1.1 Magenta – v3 gốc. Dung lượng giữ nguyên. Đã mod chia thanh lực làm 4 phần và mod ẩn cho máy đã hack.

Army magenta v3 phím 2

Army 2.1.0 Magenta V3 mod phím số (kiểu 2). Cũng mod phím điều hướng như bên trên nhưng thay 2 phím chọn trái thành (*) và chọn phải thành (#) cho 1 số máy cảm ứng đời mới ko có phím chọn trái, chọn phải.

Army magenta v3 phím 1

Phiên bản Army 2.1.0 Magenta V3 mod phím điều hướng (kiểu 1). Như các bản trước mod phím điều hướng thành số 2-4-6-8-5 cho các máy không có phím điều hướng.