Mobi Army 220 X2, GDL, Fix lag, Reload [Hack Army 2.2.0]

Tổng hợp các bản hack, mod Mobi Army II 220 cơ bản: Fix lag, fix tràn bộ nhớ, ghép x2, mod reload lặp hành động, ẩn ứng dụng...
hack mobi army 220

Army 220 Fix lag, Fix UDS

DOWNLOAD
Phiên bản MobiArmy 2.2.0 đã sửa lỗi UDS cho máy ram yếu, fix lag, mod ẩn ứng dụng cho máy đã hackphone

xem thêm: Army 230 x2, căn góc full, fix lag, mod key

Army 220 X2

DOWNLOAD
Phiên bản MobiArmy 2.2.0 ghép x2 giúp chơi 2 nick trong cùng một lúc, thuận tiện cho bạn trong việc chuyển đổi qua lại giữa hai tài khoản khác nhau. Sẽ không tốn thời gian cho bạn khởi động game, đăng xuất và đăng nhập lại nhiều lần.

Army 220 Reload

DOWNLOAD
Phiên bản Mobi Army 2.2.0 reload giúp lặp lại hành động.
Hướng dẫn: nhấn giữ phím * để bật menu reload, hoàn tất nhấn phím # để lưu giữ liệu