[game hack] KPAH 134 full tiện ích: fix lag, auto full, Pc

Khí Phách Anh Hùng 1.3.4 (KPAH 134) phiên bản hack gần đầy đủ các chức năng: Fix lag, auto các kiểu, tránh người, chuyển map, có phiên bản riêng cho PC

KPAH 134 có gì mới?


Khí Phách anh hùng 1.3.4 KPAH 134

Tải Hack KPAH 134

Phiên bản hack KPAH thường full tiện ích (mobile)
Phiên bản hack KPAH cho PC

Chi tiết bản mod, hack KPAH 134

 Mã Số Auto Xuyên Thế Kỷ Khi Hành Trang Đầy + Tự động Party khi ai Party mình -5:2,51:3,49:4,57:30,55:30,-7:2,-7:3,-6:150

 Mã số đào nguyên liệu ( các cặp số)
53:3,49:1,51:2,-7:7
Nếu kết hợp auto log thì khỏi cần canh.Nếu dùng auto log bỏ ,-7:7

- Fix lag 66%
- Chuyển map nhanh
- Kháng mù
- Tránh người
- Auto lượm, fix tốc độ lượm tránh gây lag cho mình và người khác
- Auto chat
- Menu thợ rèn
- Auto tránh người
- Mod Auto Click (phím gọi)
- Add light tùy chỉnh ánh sáng(giữ nút *)

Nguồn: Encode - Hack KPAH 134