Gopet 114 X2, Auto Click, Reload, Fix lag (game hack)

Hack goPet - Tổng hợp các bản mod game goPet 114: X2, Auto click, Reload lặp lại hành động, speed tăng tốc. GoPet 1.1.4 với nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là khả năng tiến hóa của pet.
Gopet 114 X2, Auto Click, Reload, Fix lag (game hack)

Gopet 114 Auto Click

Phiên bản 1.1.4 mod auto click. Để bật menu Auto Click, nhấn và giữ phím GỌI, trong menu còn có chức năng chỉnh ánh sáng màn hình trong game.

GoPet 114 X2

Phiên bản 1.1.4 ghép x2 chơi 2 nick trên cùng 1 phiên bản, thuận tiện cho bạn trong việc chuyển đổi qua lại giữa hai tài khoản khác nhau

goPet 114 Fix lag, ứng dụng sai

Phiên bản goPet 1.1.4 sửa lỗi ứng dụng sai, fix lag khi chơi được một lúc, mod thêm tính năng ẩn ứng dụng cho máy s60 đã hackphone

goPet 114 Reload

Phiên bản 1.1.4 mod reload lặp lại hành động, để mở menu Reload, nhấn giữ phím thăng (#), nhấn phím * để lưu lại


nguồn: Gopet 114 X2, Auto Click, Reload, Fix lag