Avatar auto farm premium 196 version 3.2

Phiên bản Premium tiếp theo của Avatar 196 auto farm cập nhật tiếp theo sau phiên bản Avatar premium 196: v3.2
Phiên bản này bao gồm các tính năng của phiên bản Avatar premium 196 trước, sửa các lỗi và thêm một số tính năng khác
Xem avatar 196 premium
Xem thêm
Avatar Auto Farm 197 Premium
Avatar 204 Auto Farm

Tải về Avatar Premium 196 v3.2

Yên tâm là tải miễn phí, không gắn kích hoạt

Đặc điểm mới của v3.2

Đã up lên phiên bản 196 (fix chơi bầu cua)
Map của 8.2.2 by EmGa
Thêm menu xem giờ
Gộp mua vật nuôi nhanh vào shop của Team (vào menu cửa hàng rồi mua vật nuôi)
Auto mua vật phẩm khi hết.
Thêm đăng xuất,chuyển nv mọi nơi. thêm chuyển nv vào màn hình đăng nhập.
Xóa nick đã thêm

Các lỗi fix ở premium v3.2

Chuyển nhân vật.
Diệt sâu cỏ.
Đăng xuất.
Thêm menu mua giống.
Sau khi bán vật nuôi (từ 1 con trở lên) sẽ hiện thông báo hỏi mua.
Khi chăm farm mà hết giống sẽ hiện thông báo hỏi mua.