Chat for Facebook Pro-ứng dụng chat Facebook trên điện thoại

Chat for Facebook Pro 3.0.0, ứng dụng duy nhất cho phép chat trên Facebook dành cho điện thoại di động

Chat for Facebook Pro ứng dụng

Bạn có thể chat mà không cần quan tâm bạn sử dụng nhà cung cấp nào.
Chat for Facebook Pro cũng hiện thị ảnh bạn bè của bạn, âm báo và rung, thậm chí còn nhanh hơn cả chát trên máy tính 

Download tại đây:bản java DOWNLOAD