Mp3 Cutter - Ứng dụng cắt nhạc trên điện thoại

Mp3 Cutter là ứng dụng cắt nhạc đơn giản mà hiệu quả trên điện thoại, dùng để đoạn nhạc trong file MP3 dùng làm nhạc chuông

Hướng dẫn sử dụng

Để cắt được đoạn nhạc mong muốn, bạn cần nghe trước file MP3 đó (âm thanh, bài hát) ghi nhớ đoạn nhạc cần cắt bắt đầu và kết thúc ở giây bao nhiêu. Sau đó chạy Mp3 Cutter, chọn bài hát, nhập vào giây bắt đầu và kết thúc đoạn cần cắt, chọn chất lượng âm thanh (Kb/s)  và Ok.
Ứng dụng này rất nhẹ, chỉ 10KB và tiếng Việt hoàn toàn.

Tải ứng dụng cắt nhạc Mp3 cutter 1.1 tiếng Việt