Critical Strike: Counter Strike phiên bản Android

Critical Strike, có thể được xem là game Counter Strike dành cho Andoid. Critical strike mang lại cho bạn cảm giác như chơi trên PC.
Critical Strike Portable android 

Tải game Critical Strike Android

Game với Gameplay và thiết kế đồ họa tuyệt vời. Khi chơi bạn sẽ không nghĩ đây là game dành cho điện thoại.
Critical Strike có hàng chục bản đồ và 2 chế độ chơi.

Critical Strike Portable Download android