[Sky garden] Gold và level cần thiết để mở tầng mây

Nhiều người chơi thắc mắc cần bao nhiêu lv và gold tối thiểu để mở được tầng mây mới trong game Sky Garden.
Sky Garden (khu vườn trên mây) phiên bản trên điện thoại (android, java) với lối chơi nhẹ nhàng, hình ảnh màu sắc tươi tắn nên khá trên di động. 
Khu vườn địa đàng 1.2.5 - sky garden

Level và gold tương ứng để mở các tầng mây từ 2 - 16 

(Tầng mây - Level - Gold)
2 - 3 - 1,000
3 - 10 - 60,000
4 - 25 - 120,000
5 - 40 - 500,000
6 - 70 - 750,000
7 - 90 - 1,050,000
8 - 120 - 2,240,000
9 - 150 - 2,880,000
10 - 200 - 4,950,000
11 - 250 - 6,050,000
12 - 300 - 13,200,000
13 - 370 - 15,600,000
14 - 450 - 36,400,000
15 - 555 - 42,000,000
16 - 666 - 60,000,000

Tải game Sky Garden 125 mới nhất