Avatar 196 auto teacher 1.2 - tự động trả lời tiếng Anh

Phiên bản Avatar 196 Teacher Tự động trả lời tiếng Anh 1.2, fix lỗi cho phiên bản avatarTeacher 1.1
Bản avatar 196 auto trả lời cô giáo (version 1.2) 
avatar 196 auto

Hướng dẫn sử dụng

Vào chỗ cô giáo đứng đó nó tự trả lời, tốc độ trả lời tùy thuộc vào mạng. Nguồn dịch từ Google dịch nên có thể đôi lúc không chính xác một số từ.

Download Avatar Auto Teacher 1.2

Lưu ý: Phiên bản không chứa keylog
Download AvatarTeacher1.2.jar
Nguồn: trananh