Avatar premium v3.22 + Đóng băng câu cá + Map team

Avatar premium phiên bản 3.22 được mod trên phiên bản Avatar 196, bổ sung thêm mod đóng băng câu cá và mod Map team.
Avatar 196 - Thành Phố Diệu Kỳ

Tải về Avatar Premium v3.22 196

không gắn kích hoạt, keylog

UPDATE Avtar premium v3.22

nguồn :Wap4u.mobi, thanbaiKs, nothing
-Fix phần nào chức năng auto mua vật phẩm...
-Bón phân khi ấn vào sẽ ra 4 loại phân để lựa chọn.nếu vật phẩm được chọn không có sẽ tự mua.
-Thêm mini farm.
-Thêm Auto Kiss,Auto Chat,Công trình.
-Sắp xếp lại Menu như 3.2: Chăm sóc-Nông trại-Vật nuôi--Cửa hàng-Rút tiền nhanh-Đăng xuất-Chuyển nv-Thoát
+Chăm sóc :1 click làm luôn.