[game hack] Avatar Preview 4.0.1 by Nothing

Phiên bản Avatar 196 Preview 401 sửa một số bug ở Avatar preview 400, mod bởi Nothing
Avatar Preview 4.0.1: bản fix 1 số lỗi nhỏ của Avatar Preview 4.0
avatar 196 auto

Chi tiết Avatar Preview 401

Phiên bản 4.0.1 so với 4.00 thay đổi quá nhỏ nên nếu cần thiết thì hãy tải
Chú ý: Phiên bản Avatar Preview 4 do cách thức mới nên nhiều người chưa quen và chưa biết cách sử dụng nên sẽ cảm thấy bất tiện.
  • Tự động tìm ô đất cần xới. Khi xới hết đất tự chuyển sang chế độ gieo hạt.
  • Chỉnh Menu lại 1 chút cho tiện
  • Nothing không cho chọn chế độ Tưới nước/xới đất vì khi thực hiện xong bất kỳ chế độ nào nó tự chuyển sang chế độ tưới nước xới đất mà không phải chọn bất cứ gì nữa
  • Khi bạn chọn 1 chế độ nếu bấm giữa không thấy chuyện gì xảy ra có thể vật phẩm đó đã hết bạn nên mua thêm
  • Bạn có thể đang bón phân mà chuyển sang tưới nước (Đơn giản chỉ cần chọn chế độ bắt sâu, khi không còn sâu thì tự động chuyển sang chế độ tưới nước)
  • Chức năng thông báo hết vật phẩm sẽ bổ sung ở phiên bản hoàn thiện hơn
  • Bạn có thể vào menu bật tắt tính năng Auto Farm và sử dụng như phiên bản chính thức Team

Tải về Avatar Preview 4.0.1

Download