SMS cute cho dịp Trung Thu | Tin nhắn xếp hình

SMS đẹp cho dịp Trung thu, lưu lại để gửi tặng cho bạn bè, người thân, copy và lưu lại (Sử dụng trình duyệt như UC, QQ..)
, ___! !__ ,*"*..*"*,
/\_______\"+ ._. +"
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-

.,+'+._.+'+,+'+._.+'+,
  ', TRUNG THU ,'
   "+._.+""""""+._.+"

.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. Vui Ve .*
" - .\ , \. - "

.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. Hanh Phuc .*
" - .\ , \. - "

.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. Em nhe .*
  " - .\,\. - "

  .:!iii!:.,.:!iii!:.
*. MY LOVE .*
    " - .,. - "

Mẫu 1 sms trung thu

____♥♥♥_____♥♥♥_____
__♥_____♥_♥_____♥___
__♥______♥______♥___
___♥_Trung_Thu_♥____
_____♥_Tinh _♥__ ___
_______♥yeu♥________
_________♥__________

Mẫu 2 trung thu

TRUNG THU
\'"\..../"'/;"*,*" ;
 \..\ /../ ui -.."
   \._./ '*.,.*'

\'"\..../"'/;"*,*" ;
 \..\ /../ e~ -.."
  \._./ '*.,.*'

Mẫu 3

Chúc em ngày TT vui vẻ bên gia đình

     ☆('''*.*''')☆
('''*.*'''). ,.('''*.*''')
  '*., I love you."
   ☆ ('''*.*''')☆
        '* ☆*'
.*""+._.+""*._.+""*.
  ". ☆För☆ever☆ ."
    "+._.+""+._.+"

Mẫu 4 Trung thu

\、nhug ★\'、☆ngoj \saonay\'、☆\se mag 、njem hj'★、vog,\★\su may man、★cho、\'tat\ 、\ca、☆\nhug '★nguoj\、☆toi、\ '\、yeu '★\ quy、、\☆trog、☆cuoc'\、☆、\sog、\★\'\nay\★\、\☆