StockOnMobile - Ứng dụng theo dõi, phân tích thị trường chứng khoán

StockOnMobile - Ứng dụng chứng khoán trên điện thoại giúp bạn theo dõi thị trường chứng khoán nhanh chóng chính xác ngay trên điện thoại.
stock on mobile - theo doi chung khoan mobile 

DOWNLOAD

SoM hỗ trợ hầu hết các dòng điện thoại
Điện thoại java: Download
Điện thoại Black Berry: Download
Điện thoại Windows Mobile: Download

CHỨC NĂNG

  • Chi tiết giao dịch Mã CK (dữ liệu trực tuyến & đồ thị lịch sử giá)
  • Các chỉ số (giá dầu, giá vàng, ngoại tệ, các chỉ số của thị trường thế giới)
  • Tin tức chứng khoán
  • Thống kê thị trường 
  • Trực tuyến Danh mục tự động ( cơ chế "PUSH MODEL", đẩy dữ liệu cực nhanh)
  • Bảng giá chứng khoán 2 sàn
  • Cảnh báo giá