[Game hack. mod] KPAH 132 mod full version 1.0

Tải phiên bản Khí Phách Anh Hùng 1.3.2 - KPAH 132 mod full version 1

hack kpah 132

Chức năng ở v1 này:


+ Auto click ,tự động đánh <ấn giữ phím gọi để cài đặt> (muốn auto đánh thì ok mã phím ấn 5, lưu lại "ấn phím gọi để bật, tắt auto)
+ mod reload (ấn giữ phím * để cài đặt phím và chỉnh độ sáng)
+ Đã tối ưu hết hình ảnh

Tải về


KPAH 132 mod full v1: Download

Xem thêm các mod KPAH 132 khác:
Chú ý: tất cả trên 9game4mobile đều không gắn kichhoat hay keylog