[hack] Avatar 197 mod: max speed, min speed

[hack speed] Một số bản mod Avatar 197 thay đổi speed trong game cho ai cần, giúp làm một số m\nhiệm vụ trong Avatar thuận tiện hơn
avatar 197 mod speed

Avatar 197 max speed

Download Avatar197-MaxSeed.jar
Tăng tối đa tốc độ trong game Avatar 1.97, tiết kiệm thời gian, chăm sóc nông trại nhanh chóng thuận tiện

Avatar 197 min Speed

Download Avatar197-MinSpeed.jar
Giảm tối đa tốc độ trong game Avatar 197, giúp căn góc, câu cá, quay số dễ dàng hơn.