Hack Vườn thượng uyển: Auto Click, Reload, ghép x2

[game hack] Tổng hợp các bản mod game Vườn thượng uyển online: Auto click, Reload, ghép x2
vuon thuong uyen online hack

Vườn Thượng Uyển online Auto Click

Download

Vườn Thượng Uyển mod Auto Click. Nhấn giữ phím (#) để bật menu Auto Click.

Vườn Thượng Uyển Reload

Vườn Thượng Uyển mod Auto Reload lặp lại hành động. Nhấn giữ phím (*) để bật menu Reload.

 Vườn Thượng Uyển ghép x2

Download

Vườn Thượng Uyển ghép x2 cho những ai muốn chơi 2 nick trên 1 máy điện thoại. Nhấn giữ phím (*) để chuyển đổi giữa 2 bản ghép.