MobiArmy 2.1.6 Bắn súng theo lượt mobile [java, android]

TeaMobi vừa Cập nhật phiên bản MobiArmy 2.1.6 - Army 216, fix lại một số lỗi xuất hiện tại phiên bản MobiArmy 215 ra vài ngày trrước đó.
mobi army 2.1.6

MobiArmy 2.1.6 sửa một số lỗi như ứng dụng sai, uds được người chơi report. Đồng thời cập nhật thêm tính  
 năng mới chờ người chơi khám phá

Tải về Mobi Army 2.1.6 để fix lỗi

Download (Tự động nhận dạng dòng máy)
Army 216 Jar
Army 216 (Samsung) Jad
Army 214 (Android) Apk