[game hack] Avatar 199 Dual screen, ghép x2

Tổng hợp các phiên bản Avatar 199 giúp chơi 2 nick chơi cùng một máy: ghép x2, Dual Screen
Avatar 199 ra sau phiên bản 198 ít ngày nhằm fix các lỗi và thêm một số tính năng

Avatar 199 Thành phố diệu kỳ Teamobi

Avatar 199 ghép x2

ghép x2 chơi 2 nick, ấn và giữ phím * 3s để sử dụng chức năng này

Avatar 199 Dual Screen + Speed

Phiên bản Avatar 199 mod tăng tốc độ nhanh nhất đồng thời mod Dual Screen chạy 2 game trên 1 màn hình
Tổng hợp từ nhiều nguồn