[game hack] Vườn Thượng Uyển 102: Auto click, reload, x2, mod phím

[game hack] Tổng hợp các bản hack, mod Vườn Thượng Uyển 102: Auto click, Reload, ghép x2, mod phím cảm ứng..
Vườn Thượng Uyển 102: Bổ sung minigame, tính năng mới


Vườn Thượng Uyển Auto Click

Vườn Thượng Uyển 1.0.2 mod Auto Click. Nhấn giữ phím (#) để bật menu Auto Click.

Vườn Thượng Uyển Reload

Vườn Thượng Uyển 1.0.2 mod Auto Reload lặp lại hành động. Nhấn giữ phím (*) để bật menu Reload.

Vườn Thượng Uyển 102 ghép x2

Vườn Thượng Uyển 1.0.2 ghép x2 cho những ai muốn chơi 2 nick trên 1 máy điện thoại. Nhấn giữ phím (*) để chuyển đổi giữa 2 bản ghép.

Vườn Thượng Uyển Cảm Ứng

VTU 102 phiên bản mod bàn phím ảo cho điện thoại cảm ứng.

VTU 102 Mod Phím k 1

Vườn Thượng Uyển 1.0.2 mod phím điều hướng (kiểu 1). Mod phím điều hướng thành số 2-4-6-8-5 cho các máy không có phím điều hướng.

VTU 102 Mod Phím k 2

Bản mod phím số (kiểu 2). Cũng mod phím điều hướng như bên trên nhưng thay 2 phím chọn trái thành (*) và chọn phải thành (#) cho 1 số máy cảm ứng đời mới ko có phím chọn trái, chọn phải.