Vấn kiếm online - Sự kiện Mưa Xu Khóa

Sự kiện Vấn Kiếm - Chú ý thời gian nhận được mưa Xu khóa để nhận được Xu khóa cùng nhân thêm giá trị thẻ nạp
Hiện nay các sự kiện trong Vấn Kiếm khá nhiều và hầu hết đều có thể sử dụng tới xu khóa. Ngoài ra để hỗ trợ nâng cấp trang bị, PK … xu khóa cũng rất thiết thực. Biết được điều đó nay Vấn Kiếm Sơn Trang đã cầu mưa đem mới cho các nhân sỹ võ lâm những trận “mưa xu khóa” thật lớn!

Vấn kiếm online - Sự kiện Mưa Xu Khóa


Nội dung sự kiện


- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nạp xu vào các thời điểm có mưa xu khóa sẽ nhận được thêm 50% giá trị thẻ nạp là xu khóa

- Thời gian nhận được xu khóa là vào 11h00’ sáng ngày hôm sau

Thời gian mưa xu khóa


Từ ngày 04/11/2012 đến 06/11/2012
Mưa xu khóa buổi trưa lúc: 12h00’ đến 13h00’
Mưa xu khóa buổi chiều lúc: 16h00’ đến 17h00’
Mưa xu khóa buổi tối lúc: 21h00’ đến 22h00’
Trân trọng thông báo,