Sướng Du Kỳ Tiên - Chuỗi Event đón chào Closed Beta

Để hành trình đến với Sướng Du Kỳ Tiên của Quý đạo hữu dễ dàng và thuận lợi, Bổn Chủ có những món quà hấp dẫn dành tặng tất cả các đạo hữu tham gia giai đoạn Closed Beta. Thân chúc Quý đạo hữu sẽ sử dụng món quà này thật hiệu quả và phát huy tác dụng tối đa.

Sướng Du Kỳ Tiên - Nhập vai Tiên hiệp hay nhất [Java, Android]

Hỗ trợ tân thủ

Thời gian: Từ 6/12 đến 12/12/2012
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi chỉ cần tạo nhân vật sẽ được tặng các vật phẩm gồm:

50 bình máu
50 bình mana
30 phù Hồi Thành (dùng để quay trở về thành)
30 phù Huyền Hành (dùng để di chuyển từ thành này sang thành khác)
10 phù Uỷ thác (dùng để uỷ thác rời mạng lên kinh nghiệm)
10 phù Kinh nghiệm uỷ thác (dùng để nhận kinh nghiệm uỷ thác rời mạng)
1 phù Mở rộng túi - Sơ (dùng mở rương, sơ cấp mở được 4 ô).

Kinh nghiệm x2, nhân đôi niềm vui

--Thời gian: Từ 6/12 đến 12/12/2012
---Nội dung: Vào lúc 11h đến 12h trưa và 19h đến 20h tối, tất cả người chơi trong server sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Lưu ý: trong thời gian này nếu người chơi dùng vật phẩm nhân đôi kinh nghiệm thì sẽ được nhân 4 kinh nghiệm.

Đua top nhận thưởng

Thời gian: Từ 6/12 đến 12/12/2012
Nội Dung: Trong thời gian hoạt động, 10 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng level sẽ nhận Thú Cưỡi, Vũ khí tím.
Phần thưởng:
Hạng Nhất: 1500 KNB, Túi Đua Cấp-Lớn (Thú Cưỡi Hot: Chư Hoài, Vũ khí tím lv65 có hạn, Phù Giám Định Sao, Phù Giám Định Tư Chất, Phù Tạo Lỗ Trang Bị. )
Hạng 2: 1000 KNB, Túi Đua Cấp- Lớn (Thú Cưỡi Hot: Chư Hoài, Vũ khí tím lv65 có hạn, Phù Giám Định Sao, Phù Giám Định Tư Chất, Phù Tạo Lỗ Trang Bị. )
Hạng 3: 500 KNB, Túi Đua Cấp- Lớn (Thú Cưỡi Hot: Chư Hoài, Vũ khí tím lv65 có hạn, Phù Giám Định Sao, Phù Giám Định Tư Chất, Phù Tạo Lỗ Trang Bị. )
Hạng 4 - 6: 250 KNB, Túi Đua Cấp-Vừa (Vũ khí tím lv65 có hạn, Phù Giám Định Sao, Phù Giám Định Tư Chất, Phù Tạo Lỗ Trang Bị).
Hạng 7 - 10: 200 KNB, Túi Đua Cấp- Nhỏ (Phù Giám Định Sao, Phù Giám Định Tư Chất, Phù Tạo Lỗ Trang Bị).

Nhận Thưởng: Trong 24 giờ sau khi hoạt động kết thúc, phần thưởng sẽ được gửi vào hộp thư.

Chính - Tà bất lưỡng lập

Thời gian: Từ 6/12 đến 12/12/2012
Nội Dung: Trong thời gian hoạt động, nếu top 10 (toàn server) có nhiều thành viên của tộc nào hơn thì top 10 (của tộc chiến thắng) tộc đó được nhận 300 KNB.

Bang hội tinh anh

Thời gian: Từ 6/12 đến 12/12/2012
Trong thời gian hoạt động, 03 Bang đứng đầu bảng xếp hạng Bang Phái sẽ nhận thưởng KNB!

Hạng 1: Đại Lễ Rương Độ HĐ Bang*3, Hội Trưởng và 10 bang chúng mỗi người nhận 750 KNB.

Hạng 2: Đại Lễ Rương Độ HĐ Bang*2, Hội Trưởng và 10 bang chúng mỗi người nhận 500 KNB.

Hạng 3: Đại Lễ Rương Độ HĐ Bang*2, Hội Trưởng và 10 bang chúng mỗi người nhận 300 KNB.

Nhận Thưởng: thông báo nhận thưởng trong game, thông báo tại forum trang chủ, trong vòng 24 giờ sau khi thông báo, bang chủ chọn 11 người trong bang (bao gồm cả Bang chủ), gửi tên nhân vật của mình cho GM qua trang chủ, sau khi xác minh, phần thưởng được gửi đi trong vòng 2 giờ.