Track ID - Phần mềm nhận diện âm nhạc [java]

Track ID - ứng dụng Java giúp bạn nhận biết được bài hát thông qua một đoạn ghi âm với kho dữ liệu đối chiếu lên đến 2.5 triệu bài
ứng dụng nhận diện âm nhạc

Tải về Track ID

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng chức năng Record Sound, bất kỳ một bài hát nào từ FM Radio của Phone, không phải radio bạn cài đặt thêm.
Thu lại khoảng 10-15 giây. Tập tin sẽ lưu dưới dạng .amr và tự động lưu lại trong tập tin Music.
Mở TrackID. Dẫn đến thư mục e--Music--your recording.amr. Thư mục E: là thẻ nhớ của bạn.
Chọn Select
Cho phép kết nối với mạng? Yes
TrackID sẽ xử lý tập tin .amr. Bạn sẽ thấy những thông số của bài nhạc
Nếu thành công, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn mở trình duyệt web

Cách thức hoạt động

TrackID phân tích nhạc từ những bài hát bạn thu lại từ điện thoại và xác nhận những mẫu này đến dịch vụ của TrackID. Dịch vụ Gracenote so sánh bản nhạc này với một kho dữ liệu khổng lồ bao gồm 2.5 triệu bài hát trên toàn thế giới. Bài hát trùng hợp thì người nghe sẽ được gửi lại tên của bài hát và thông tin ca sĩ.