Avatar 200 hỗ trợ chức năng nâp cấp vật phẩm

Nâng cấp vật phẩm siêu hot! Avatar 200

Avatar 200 hỗ trợ chức năng nâp cấp vật phẩm


Đây là một hệ thống vật phẩm mới trong Avatar 200 (2.0.0) dành cho những người tham gia các hoạt động trong game để tiến hành nâng cấp và sở hữu.

Tải Avatar 202 - Thành phố diệu kỳ


Chi tiết chức năng

- Tiến hành nâng cấp tại Thợ Kim Hoàn khu cao cấp
- Để nâng cấp vật phẩm, bạn cần dùng các nguyên liệu chính là Ngọc Huyền Bí và Kim Cương Xanh. Các bạn có thể tìm được 2 nguyên liệu này bằng cách tham gia các hoạt động trong Avatar

- Kim cương xanh :
+ Mỗi khi ăn 3 viên chấm hỏi trong game kim cương các bạn sẽ có cơ hội được một viên kim cương xanh
+ Mỗi khi câu được một con cá trong khu cá rô, cá lóc, cá mập các bạn sẽ có cơ hội được một viên kim cương xanh. Tỉ lệ ở khu cá mập sẽ cao hơn khu cá lóc và khu cá lóc sẽ cao hơn khu cá rô.
+ Mỗi khi ăn được một con 2 trong ván tiến lên bạn sẽ có cơ hội được một viên kim cương xanh
+ Mỗi khi ăn được hai con 2 trong ván tiến lên bạn sẽ có cơ hội được một viên kim cương xanh

- Ngọc huyền bí :
+ Khi được 1 combo lớn hơn hoặc bằng 3 trong game kim cương bạn sẽ có được một viên ngọc huyền bí
+ Đổi 30 điểm chuyên cần để được một viên ngọc huyền bí
- Kim cương tím và kim cương hy vọng sẽ được ghép từ kim cương xanh
- Nếu bạn không muốn tham gia các hoạt động trong Avatar, các bạn vẫn có thể tham gia nâng cấp đồ bằng cách mua nguyên liệu bằng lượng tại Thợ Kim Hoàn. 2 Vật phẩm đầu tiên trong hệ thống vật phẩm có thể nâng cấp sẽ ra mặt trong hôm nay là Cánh vệ thần và Nón Len.Chúc các bạn nâng cấp đồ thành công !
- Vật phẩm nâng cấp đều là vật phẩm vĩnh viễn
- Khi nâng cấp không thành công, chỉ mất nguyên liệu chứ không mất vật phẩm