Thủy Hoa Viên 102 - Khu vườn dưới nước 1.0.2 [Update]

Game Thủy Hoa Viên vừa cập nhật phiên bản Thủy Hoa Viên 102 (Khu Vườn Dưới Nước 1.0.2) với hàng loạt thay đổi, bổ sung.
Thủy Hoa Viên 102 - Khu Vườn dưới nước 1.0.2 [Update]

Tải game Thủy Hoa Viên 102

Cú pháp TN: TG 104410 gửi 6086
Java: JAR | JAD (0.3 Mb)

Thủy Hoa Viên 102 có gì mới?

+ Thêm 3 loại cá mới: Cá Quỷ Đỏ và 2 loại cá nữa (đoán thử xem) :D
+ Thêm chậu vỏ ốc
+ Thêm 5 loại hoa thủy sinh: Hoa Ấu, Hoa Bão Táp,…
+ Thêm sâu bọ, bây giờ bạn sẽ không ngớt bận rộn với những nhiệm vụ mới, tuy nhiên nhờ đó mà kinh nghiệm nhiều hơn

Lưu ý: Vườn Thủy Cung - Long Vương Garden - một game tương tự như Thủy Hoa Viên, nhưng chạy trên server khác, update phát triển riêng biệt. Phiên bản hiện tại là Vườn Thủy Cung 101