Tổng hợp cú pháp tin nhắn game Vườn Thượng Uyển

Tổng hợp các cú pháp tin nhắn thông dụng trong game Vườn Thượng Uyển: Đăng kí, lấy pass, nạp xu, nâng cấp VIP..
Lưu ý Gửi 8533 5k, 8633 10k , 873315k
cú pháp tin nhắn game vtu 108

Đăng Ký Tài Khoản

MWSKY REG USER MK ---> Gửi 8533
Trong đó USER là tên nick cần đăng kí, MK là mật khẩu nick
VD: MWSKY REG admin 12345 ---> Gửi 8533

Lấy Lại Mật Khẩu

MWSKY RSPW USER---> Gửi 8533
Ví dụ : MWSKY RSPW admin ---> Gửi 8533

Nạp xu bằng sim

* Nạp 200xu
* MWSKY NAP USES ---> Gửi 8733
* VD: MWSKY NAP 9game ---> Gửi 8733

Đổi Mật Khẩu

MWSKY SETPW USER MKcu MKmoi ---> Gửi 8533
Trong đó MKcu là mật khẩu cũ, MKmoi là mật khẩu mới
VD: MWSKY SETPW vtugame pass1 54321 ---> Gửi 8533

Đăng Ký Vip

MWSKY DKVIP USER ---> Gửi 8733

Gia hạn đăng ký VIP

MWSKY GHVIP USER ---> Gửi 8733

Nạp Xu

Nạp 130 xu
MWSKY NAP USER ---> Gửi 8633

Nhiều bạn PM hỏi, hi vọng giúp các bạn đăng kí nick, nạp xu dễ dàng hơn